ΑΡΧΙΚΗ arrow ΔΟΚΙΜΙΑ arrow ΘΥΡΕΣ arrow Θερμομόνωση Θυροφύλλων
ΔΟΚΙΜΙΑ ΘΥΡΟΦΥΛΛΩΝ

Θερμομόνωση

Η πιστοποίηση της θερμομόνωσης θυρόφυλλων, δηλαδή του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας U, γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προτύπων με δοκίμια τυποποιημένων διαστάσεων 1,98m επί 0,98m τα οποία τοποθετούνται σε ειδικό άνοιγμα (μάσκα) διαστάσεων 1,00m επί 2,00m του συστήματος δοκιμών θερμομόνωσης (hot box).

Τα δοκίμια θυρόφυλλων είναι θύρες χωρίς κάσα.

Το δοκίμιο τοποθετείται σε ξύλινους τάκους ύψους 1cm προκειμένου να διαμορφωθεί περιμετρικός αρμός πλάτους 1cm μεταξύ του δοκιμίου (1,98m επί 0,98m) και του ανοίγματος δοκιμών (2,00m επί 1,00m). Ο περιμετρικός αρμός μεταξύ φύλου και μάσκας σφραγίζεται και από τις δύο πλευρές με ειδική μονωτική ταινία. Το σφράγισμα δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα της δοκιμής λόγω της πολύ μικρής επιφανείας του αρμού και του χαμηλού συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας του ενδιάμεσου στρώματος αέρα.

Τα δοκίμια τυποποιημένων διαστάσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια και για την πιστοποίηση της ηχομόνωσής τους, δεδομένου ότι η δοκιμή είναι μη καταστροφική.

18_doormask.jpg