ΑΡΧΙΚΗ arrow ΔΟΚΙΜΙΑ arrow ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ arrow Δοκίμια Θερμομόνωσης
ΔΟΚΙΜΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ PDF Print E-mail
Written by E.Tzekakis   
Κυριακή, 06 Ιούνιος 2010

Θερμομόνωση

Η πιστοποίηση της θερμομόνωσης ελαφρών χωρισμάτων, δηλαδή του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας U, γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προτύπων με δοκίμια τυποποιημένων διαστάσεων 2,48m επί 2,48m τα οποία τοποθετούνται σε ειδικό άνοιγμα δοκιμών (μάσκα) διαστάσεων 2,50m επί 2,50m του συστήματος δοκιμών θερμομόνωσης (hot box).

Τα δοκίμια ελαφρών χωρισμάτων είναι κανονικά ελαφρά χωρίσματα έτοιμα για τοποθέτηση στο έργο, στα οποία έχουν ενσωματωθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θεωρείται ότι θα συμβάλουν στη μείωση του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας και κυρίως τουλάχιστον ένα στρώμα θερμομονωτικού υλικού.

Κάθε δοκιμή αφορά ένα συγκεκριμένο τύπο χωρίσματος και συνεπώς μία δοκιμή δεν είναι δυνατό να καλύψει περισσότερους τύπους, έστω και αν κατασκευάζονται με τις ίδιες πρώτες ύλες.

Η προετοιμασία του δοκιμίου περιλαμβάνει την τοποθέτησή του σε περιμετρικό ξύλινο πλαίσιο πάχους 20 χιλιοστών, πλάτους 200 χιλιοστών. Το ελαφρό χώρισμα τοποθετείται στο ξύλινο πλαίσιο κατά τρόπο ώστε να μην υπάρχει κενό μεταξύ πλαισίου και χωρίσματος.

Το δοκίμιο τοποθετείται σε ξύλινους τάκους ύψους 1cm προκειμένου να διαμορφωθεί περιμετρικός αρμός πλάτους 1cm μεταξύ του δοκιμίου (2,48m επί 2,48m) και του ανοίγματος δοκιμών (2,50m επί 2,50m). Ο περιμετρικός αρμός μεταξύ δοκιμίου και μάσκας σφραγίζεται και από τις δύο πλευρές με ειδική μονωτική ταινία. Το σφράγισμα δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα της δοκιμής λόγω της πολύ μικρής επιφανείας του αρμού και του χαμηλού συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας του ενδιάμεσου στρώματος αέρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τοποθέτηση του προϊόντος στο εργοτάξιο δεν πρέπει να δημιουργεί νέες θερμογέφυρες, άλλως οι επιδόσεις του προϊόντος στο έργο θα είναι κατώτερες από τις επιδόσεις του δοκιμίου στο εργαστήριο.

Η τήρηση των προδιαγραφών και των οδηγιών της τοποθέτησης των δοκιμίων που περιλαμβάνονται στα πρότυπα δοκιμών που εφαρμόζονται, αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση πιστοποιητικών που θα χρησιμοποιηθούν για την Σήμανση Συμμόρφωσης CE.

13_wallmask.jpg 

21 σχεδιο δοκιμίου [ελαφρα]

Last Updated ( Κυριακή, 30 Οκτώβριος 2011 )