ΑΡΧΙΚΗ arrow ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ arrow ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ arrow Θερμομονωτικά Κουφώματα
Θερμομονωτικά κουφώματα

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Θερμομονωτικά παράθυρα

Τα παράθυρα (και οι μπαλκονόπορτες αντίστοιχα) αποτελούν τα πλέον ευαίσθητα δομικά στοιχεία των προσόψεων των κτιρίων, τα οποία εντέλει καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό και την θερμομόνωση που παρέχουν οι προσόψεις.

Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη αξιόλογης θερμομόνωσης αποτελεί η διασφάλιση επαρκούς αεροστεγανότητας. Αν και το πλαίσιο αποτελεί το 25% ως 30% της επιφανείας του παραθύρου, οι ιδιότητες του υλικού επηρεάζουν σημαντικά το αποτέλεσμα. Ειδικά τα μεταλλικά πλαίσια (αλουμίνιο) πρέπει να διαθέτουν θερμοδιακοπή που διασφαλίζει τον πλήρη διαχωρισμό της ψυχρής από την θερμή πλευρά, και να έχουν σχεδιαστεί για βέλτιστη απόδοση με πολλαπλούς θαλάμους. Η συνήθης κατηγοριοποίηση των πλαισίων με βάση τον συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας του πλαισίου είναι <2, 2-2,8, 2,8-3,5 και 3,5-4,5.

Μεταξύ της υάλωσης και των δομικών στοιχείων της πρόσοψης (εξωτερικός τοίχος) υπάρχουν συνήθως 3 αρμοί:

- ένας μεταξύ της υάλωσης και του κινητού πλαισίου του φύλλου
- ένας μεταξύ του πλαισίου του φύλλου και του πλαισίου της κάσας
- ένας μεταξύ του πλαισίου της κάσας και του δομικού στοιχείου (τοίχου)

Από αυτούς οι δύο είναι σταθεροί και ο ένας (μεταξύ του πλαισίου του φύλλου και του πλαισίου της κάσας) λειτουργικός αρμός. Η κατασκευή όλων των αρμών πρέπει να είναι απολύτως αεροστεγής, ο δε λειτουργικός αρμός πρέπει να διαθέτει σφραγίσματα υψηλής ποιότητας, συνήθως διπλά, με εξασφαλισμένη περιμετρική επαφή και μεγάλες αντοχές σε μακροχρόνια χρήση.

Από τους τρεις αυτούς αρμούς, ο ένας (μεταξύ της κάσας και τοίχου) κατασκευάζεται επί τόπου του έργου με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος λανθασμένης εφαρμογής και συνεπώς ενεργειακών απωλειών.

Τα πλαίσια (του φύλλου και της κάσας) πρέπει να είναι άκαμπτα, ώστε να γίνεται δυνατό το περιμετρικό σφράγισμα με πίεση (με τα κατάλληλα εξαρτήματα) χωρίς παραμόρφωση η οποία θα οδηγούσε σε άρση της στεγανότητας και μείωση της θερμομόνωσης.

Παράθυρα με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας >3,5 θεωρούνται κοινά παράθυρα. Παράθυρα με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας μεταξύ 2 και 3,5 θεωρούνται θερμομονωτικά παράθυρα. Παράθυρα με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας κάτω από 2 θεωρούνται θερμομονωτικά παράθυρα υψηλών επιδόσεων.

Θερμομονωτικά παράθυρα και υαλώσεις

Το μεγαλύτερο τμήμα της επιφανείας των παραθύρων αποτελεί η υάλωση η οποία είναι το πιο ευαίσθητο στοιχείο του παραθύρου. Το γυαλί είναι ένα δομικό υλικό με ελάχιστες θερμομονωτικές ιδιότητες (συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας 5,8).

Η ανάγκη για υλικά με υψηλή θερμομόνωση ώθησε στην ανάπτυξη των πολυκέλυφων υαλοπινάκων. Υαλώσεις με διπλούς (ή πολλαπλούς) υαλοπίνακες σε συνδυασμό με επαρκές διάκενο, οδηγούν σε καλές επιδόσεις ως προς την θερμομόνωση.

Δεδομένου ότι στους διπλούς υαλοπίνακες την θερμομόνωση παρέχει το ενδιάμεσο στρώμα αέρα, η θερμομόνωση των διπλοκέλυφων υαλώσεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την απόσταση μεταξύ των δύο υαλοπινάκων. Διπλοκέλυφες υαλώσεις με κενό 8 ως 16mm έχουν συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας 3 ως 3,5. Πολυκέλυφες υαλώσεις με διπλό διάκενο αέρα έχουν συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας 2 ως 2,5.

Η τρέχουσα τεχνολογία υαλώσεων η οποία αναπτύσσεται συνεχώς, παρέχει συστήματα υαλοπινάκων με διάκενα πλήρη με ειδικά μίγματα αερίων που βελτιώνουν την θερμομόνωση (συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας <2), μεμβράνες θερμοπροστασίας και ηλιοπροστασίας και γενικά πολλά μέσα για τον σχεδιασμό της κατάλληλης υάλωσης για τις απαιτήσεις της κάθε περίπτωσης.

Εξαρτήματα παραθύρων και θερμομόνωση

Εφ' όσον το παράθυρο διαθέτει ρολό ασφαλείας, το κουτί του ρολού θα πρέπει να έχει ανάλογες θερμομονωτικές ιδιότητες. Για το σκοπό αυτό το κουτί του ρολού θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από κατάλληλο θερμομονωτικό υλικό και η όλη κατασκευή να διαθέτει επαρκή αεροστεγανότητα ώστε να μην έχει απώλειες.

Με το (απαραίτητο) αεροστεγές σφράγισμα του παραθύρου το ζήτημα της ανανέωσης του αέρα του χώρου γίνεται επιτακτικό.  Απάντηση στο πρόβλημα αυτό δίδουν οι θυρίδες αερισμού, οι οποίες επιτρέπουν τον συνεχή αερισμό του χώρου χωρίς τα μειονεκτήματα του ανοιχτού παραθύρου, με εναλλάκτη θερμότητας ώστε να περιορίζονται οι ενεργειακές απώλειες.

Αυτονόητο είναι ότι τα δύο αυτά στοιχεία, τα ρολά ασφαλείας και οι θυρίδες αερισμού, μειώνουν την θερμομονωτική ικανότητα του παραθύρου εφόσον δεν είναι κατάλληλα διαμορφωμένα. Για το λόγο αυτό, μαζί με το πιστοποιητικό δοκιμής του παραθύρου θα πρέπει να συνυποβάλλονται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά δοκιμών των εξαρτημάτων τους, εκτός και αν έχουν δοκιμαστεί ως μία συνολική κατασκευή μαζί με το παράθυρο.