ΑΡΧΙΚΗ arrow ΔΟΚΙΜΙΑ arrow ΠΑΡΑΘΥΡΑ arrow Θερμομόνωση Πλαισίων
ΔΟΚΙΜΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ PDF Print E-mail
Written by E.Tzekakis   
Κυριακή, 06 Ιούνιος 2010

Πλαίσια Παραθύρων - Θερμομόνωση

Η πιστοποίηση της θερμομόνωσης των πλαισίων παραθύρων, δηλαδή του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας U, γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προτύπων με σειρά μικρών δοκιμίων τυποποιημένης διάστασης 1,23m, τα οποία τοποθετούνται με τρόπο που περιγράφεται στο πρότυπο σε ειδικό άνοιγμα δοκιμών  (μάσκα) διαστάσεων 1,50m επί 1,25m του συστήματος δοκιμών θερμομόνωσης (hot box).

Τα δοκίμια πλαισίων παραθύρων είναι τμήματα πλαισίων, στα οποία έχουν ενσωματωθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θεωρείται ότι θα συμβάλουν στη μείωση του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα παρακάτω, προκειμένου να θεωρείται το πλαίσιο θερμομονωτικό.

·         Θερμοδιακοπή

·         Περιμετρικά σφραγίσματα αεροστεγανότητας

Κάθε δοκιμή αφορά ένα συγκεκριμένο τύπο πλαισίου παραθύρου και συνεπώς μία δοκιμή δεν είναι δυνατό να καλύψει περισσότερους τύπους πλαισίων παραθύρων, έστω και αν κατασκευάζονται με τις ίδιες πρώτες ύλες.

Η προετοιμασία του δοκιμίου περιλαμβάνει την τοποθέτησή του σύμφωνα με το σχέδιο που προβλέπει το πρότυπο, με τα διαστήματα μεταξύ ή περιμετρικά των τμημάτων των πλαισίων πλήρη με θερμομονωτικό υλικό ειδικής προδιαγραφής.[1]

Ο περιμετρικός αρμός μεταξύ δοκιμίου και μάσκας σφραγίζεται και από τις δύο πλευρές με ειδική μονωτική ταινία. Το σφράγισμα δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα της δοκιμής λόγω της πολύ μικρής επιφανείας του αρμού και του χαμηλού συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας του ενδιάμεσου στρώματος αέρα.

Οι δοκιμές πλαισίων παραθύρων υλοποιούνται με στόχο την υπολογιστική πρόβλεψη της επίδοσης ενός παραθύρου που κατασκευάζεται με το πλαίσιο αυτό, εφόσον είναι γνωστές οι θερμομονωτικές ιδιότητες της υάλωσης και του περιμετρικού σφραγίσματος που θα χρησιμοποιηθούν.

2_windowmask.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8_frames box.jpg

Last Updated ( Πέμπτη, 05 Ιανουάριος 2012 )