ΑΡΧΙΚΗ arrow ΔΟΚΙΜΙΑ arrow ΠΑΡΑΘΥΡΑ arrow Θερμομόνωση Παραθύρων
ΔΟΚΙΜΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ PDF Print E-mail
Written by E.Tzekakis   
Κυριακή, 06 Ιούνιος 2010

Θερμομόνωση

Η πιστοποίηση της θερμομόνωσης των παραθύρων, δηλαδή του Συντελεστή Θερμικής Αγωγιμότητας U, γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προτύπων με δοκίμια τυποποιημένων διαστάσεων 1,48m επί 1,23m τα οποία τοποθετούνται σε ειδικό άνοιγμα δοκιμών (μάσκα) διαστάσεων 1,50m επί 1,25m του συστήματος δοκιμών θερμομόνωσης (hot box).

Τα δοκίμια παραθύρων είναι κανονικά παράθυρα έτοιμα για τοποθέτηση στο έργο, στα οποία έχουν ενσωματωθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θεωρείται ότι θα συμβάλουν στη μείωση του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα παρακάτω, προκειμένου να θεωρείται το παράθυρο θερμομονωτικό.

·         Θερμομονωτικούς υαλοπίνακες

·         Πλαίσια με θερμοδιακοπή

·         Περιμετρικά σφραγίσματα αεροστεγανότητας

Κάθε δοκιμή αφορά ένα συγκεκριμένο τύπο παραθύρου (μονό1_windowspecimen.jpgφυλλο, δίφυλλο κλπ) και συνεπώς μία δοκιμή δεν είναι δυνατό να καλύψει περισσότερους τύπους παραθύρων, έστω και αν κατασκευάζονται με τις ίδιες πρώτες ύλες.

Το δοκίμιο τοποθετείται σε ξύλινους τάκους ύψους 1cm προκειμένου να διαμορφωθεί περιμετρικός αρμός πλάτους 1cm μεταξύ του δοκιμίου (1,48m επί 1,23m) και του ανοίγματος δοκιμών (1,50m επί 1,25m). Ο περιμετρικός αρμός μεταξύ κάσας και μάσκας σφραγίζεται και από τις δύο πλευρές με ειδική μονωτική ταινία. Το σφράγισμα δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα της δοκιμής λόγω της πολύ μικρής επιφανείας του αρμού και του χαμηλού συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας του ενδιάμεσου στρώματος αέρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τοποθέτηση του παραθύρου στο εργοτάξιο δεν πρέπει να δημιουργεί νέες θερμογέφυρες στη σύνδεση τοίχου-κάσας, άλλως οι επιδόσεις του προϊόντος στο έργο θα είναι κατώτερες από τις επιδόσεις του δοκιμίου στο εργαστήριο.

Τα δοκίμια τυποποιημένων διαστάσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια και για την πιστοποίηση της ηχομόνωσής τους, δεδομένου ότι η δοκιμή είναι μη καταστροφική.

Η τήρηση των προδιαγραφών και των οδηγιών της τοποθέτησης των δοκιμίων που περιλαμβάνονται στα πρότυπα δοκιμών που εφαρμόζονται, αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση πιστοποιητικών που θα χρησιμοποιηθούν για την Σήμανση Συμμόρφωσης CE.

2_windowmask.jpg

Last Updated ( Κυριακή, 30 Οκτώβριος 2011 )