ΑΡΧΙΚΗ arrow ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ arrow ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ arrow Πιστοποίηση και CE
Πιστοποίηση και CE PDF Print E-mail
Written by E.Tzekakis   
Παρασκευή, 01 Ιανουάριος 2010

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Πιστοποίηση CE

Τι είναι η ευρωπαϊκή πιστοποίηση CE της ηχομόνωσης και της θερμομόνωσης παραθύρων

Σύμφωνα με την Οδηγία 89/106/ΕΟΚ όλα τα προϊόντα που ενσωματώνονται σε τεχνικά έργα πρέπει να φέρουν σήμανση CE εφόσον βέβαια έχει εκδοθεί το αντίστοιχο πρότυπο προϊόντος ΕΝ που καθορίζει τις προϋποθέσεις (ιδιότητες του προϊόντος, επιδόσεις κλπ).

Για τα παράθυρα έχει εκδοθεί το πρότυπο προϊόντος  ΕΝ 14351-1:2006  Windows and doors - Product standard, performance characteristics - Part 1: Windows and external pedestrian door sets without resistance to fire and/or smoke leakage characteristics, στο οποίο καθορίζονται όλες οι προϋποθέσεις που  πρέπει να καλυφθούν για την χορήγηση σήματος CE. Ανάλογα πρότυπα ΕΝ έχουν εκδοθεί και για άλλα συναφή προϊόντα της κατηγορίας των κουφωμάτων (πόρτες, υαλώσεις, υαλοπετάσματα κλπ).

Πολλά από τα χαρακτηριστικά αυτά απαιτούν δοκιμές για τον έλεγχό τους, προκειμένου να πιστοποιηθούν. Η πιστοποίηση των χαρακτηριστικών αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση του σήματος CE στο προϊόν.

Η πιστοποίηση CE της ηχομόνωσης αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο πρότυπο προϊόντος ΕΝ 14351-1:2006. Η σημασία της πέρα από τη χορήγηση του σήματος CE είναι ιδιαίτερα μεγάλη λόγω του σημαντικού ρόλου των παραθύρων στην εξωτερική ηχοπροστασία των κτιρίων που αποτελεί σήμερα ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα λόγω της αυξανόμενης ηχορρύπανσης.

Η πιστοποίηση CE της θερμομόνωσης αποτελεί ένα ακόμη από τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο πρότυπο προϊόντος ΕΝ 14351-1:2006. Η σημασία της πέρα από τη χορήγηση του σήματος CE είναι ιδιαίτερα μεγάλη λόγω του σημαντικού ρόλου των παραθύρων στην εξοικονόμηση ενέργειας, που αποτελεί σήμερα ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα για την Ευρώπη.

Τέλος, θερμομόνωση και ηχομόνωση αποτελούν σήμερα τα δύο πλέον κρίσιμα στοιχεία για την επιλογή παραθύρων εκ μέρους των καταναλωτών.

Ποια ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ έχουν εφαρμογή στην πιστοποίηση της ηχομόνωσης και της θερμομόνωσης των παραθύρων

Σύμφωνα με το πρότυπο προϊόντος ΕΝ 14351-1:2006 τα χαρακτηριστικά που ελέγχονται με δοκιμές περιλαμβάνονται στον ειδικό συνημμένο πίνακα. Για κάθε χαρακτηριστικό δίδονται τα πρότυπα δοκιμής και τα πρότυπα αξιολόγησης που έχουν εφαρμογή. Όσα χαρακτηριστικά αφορούν στη λειτουργία ή στην ασφάλεια του προϊόντος, έχουν ελάχιστες τιμές. Όσα χαρακτηριστικά αφορούν τις επιδόσεις του προϊόντος δεν έχουν ελάχιστες τιμές, αλλά ταξινομούνται σε κατηγορίες.

Το πρότυπο ΕΝ 14351-1:2006 καλύπτει παράθυρα, μπαλκονόπορτες και τα εξαρτήματά τους, χειροκίνητα ή με μηχανική υποστήριξη, όπως μηχανισμούς λειτουργίας και ασφάλισης, περιμετρικά σφραγίσματα, ρολά ασφαλείας και υαλώσεις. Το πρότυπο δεν καλύπτει πυράντοχα παράθυρα και πόρτες, πύλες, ανηρτημένες προσόψεις, εσωτερικές πόρτες, περιστρεφόμενες πόρτες, και άλλα ειδικά κουφώματα για τα οποία υπάρχουν ειδικά πρότυπα. Οι απαιτήσεις του προτύπου αφορούν τόσο την αρχική δοκιμή συστήματος (initial type testing) , όσο και τον έλεγχο της παραγωγής (factory production control).

Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε τον συνημμένο Πίνακα 1 - Κατάταξη ιδιοτήτων των παραθύρων κατά EN 14351-1:2006

Για τη διαδικασία δοκιμής της ηχομόνωσης ισχύει το πρότυπο DIN EN ISO 140-3:2005-03 Akustik - Messung der Schalldämmung in Gebäuden und von Bauteilen - Teil 3: Messung der Luftschalldämmung von Bauteilen in Prüfständen (ISO 140-3:1995 + AM 1:2004); Deutsche Fassung EN 20140-3:1995 + A1:2004 ενώ για τη διαδικασία αξιολόγησης της ηχομόνωσης ισχύει το πρότυπο EN ISO 717-1:1996  Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation.

Για τη διαδικασία δοκιμής της θερμομόνωσης ισχύει το πρότυπο  DIN EN ISO 8990:1996-09  Thermal insulation - Determination of steady-state thermal transmission properties - Calibrated and guarded hot box, το πρότυπο DIN EN ISO 12567-1:2001-02  Thermal performance of windows and doors - Determination of thermal transmittance by hot box method - Part 1: Complete windows and doors καθώς και τα ειδικά πρότυπα   DIN EN 12412-2:2003-11 Thermal performance of windows, doors and shutters - Determination of thermal transmittance by hot box method - Part 2: Frames και DIN EN 12412-2:2003-11  Thermal performance of windows, doors and shutters - Determination of thermal transmittance by hot box method - Part 4: Roller shutter boxes

Πως εφαρμόζεται η πιστοποιημένη ηχομόνωση και η πιστοποιημένη θερμομόνωση στις μελέτες και στα έργα

Για την κάλυψη των απαιτήσεων των κανονισμών ηχομόνωσης-ηχοπροστασίας των κτιρίων είναι απαραίτητη μεταξύ άλλων η γνώση των ηχομονωτικών ικανοτήτων των υλικών και των προϊόντων που ενσωματώνονται στο κτίριο. Η ηχομονωτική ικανότητα του κάθε υλικού ή προϊόντος καθορίζεται με το μονότιμο μέγεθος Rw που ονομάζεται Δείκτης Ηχομείωσης Αερόφερτου Ήχου. Ο Δείκτης αυτός προσδιορίζεται με δοκιμή στο εργαστήριο.

Ο Δείκτης Ηχομείωσης Αερόφερτου Ήχου που απαιτείται για κάθε χώρισμα του κτιρίου προκύπτει από την εφαρμογή του Κανονισμού Ηχομόνωσης-Ηχοπροστασίας στα πλαίσια της μελέτης.

Κατά τη φάση της κατασκευής, ο Δείκτης που καθορίστηκε κατά την μελέτη και ελήφθει υπόψη στους υπολογισμούς αποτελεί πλέον την ελάχιστη απαίτηση για το προϊόν που θα επιλεγεί για να εγκατασταθεί. Απόδειξη της κάλυψης αυτής της απαίτησης αποτελεί η πιστοποίηση της ηχομόνωσης του προϊόντος με δοκιμή στο εργαστήριο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αντίστοιχο πρότυπο δοκιμής EN ISO 140-3:2005-03.

Αντίστοιχα για τον υπολογισμό των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων είναι απαραίτητη μεταξύ άλλων η γνώση των απωλειών που συνεπάγονται τα υλικά και τα προϊόντα που ενσωματώνονται στο κέλυφος του κτιρίου. Οι απώλειες αυτές είναι συνάρτηση του εμβαδού του κάθε στοιχείου του κελύφους (π.χ. του παραθύρου) και του συντελεστή θερμοπερατότητας U (W/m2*K) του στοιχείου αυτού.

Συνεπώς ο προσδιορισμός του συντελεστή θερμοπερατότητας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον υπολογισμό των ενεργειακών απωλειών και κατ΄ επέκτασιν και των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου που γίνεται στα πλαίσια της μελέτης, ή και για την εφαρμογή της Οδηγίας 2002/91/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

Κατά την φάση της κατασκευής, ο συντελεστής που καθορίστηκε κατά την μελέτη και ελήφθει υπόψη στους υπολογισμούς αποτελεί πλέον την ελάχιστη απαίτηση για το προϊόν που θα επιλεγεί για να εγκατασταθεί. Απόδειξη της κάλυψης αυτής της απαίτησης αποτελεί η πιστοποίηση της θερμομόνωσης του προϊόντος με δοκιμή στο εργαστήριο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο  πρότυπο δοκιμής DIN EN ISO 8990:1996-09  και τα αντίστοιχα πρότυπα για άλλα προϊόντα.

Last Updated ( Κυριακή, 23 Οκτώβριος 2011 )